DOKUMENTATION

I Hertha Bofællesskaber og Værksteder dokumenterer vi løbende vores arbejde. Formålet med den socialfaglige dokumentation er bl.a. at skabe grundlag for finansiering eksternt og internt at skabe grundlag for vidensdeling, evaluering og kvalitetssikring.

RESULTATER

I Hertha betyder levefællesskabet, at vi hver især har vores egen bolig, men at vi er fælles om en række aktiviteter og ansvarsområder. Hertha huser tre bofællesskaber for voksne udviklingshæmmede, og landsbyens øvrige beboere bor i lejligheder og huse. I 2018 bor vi i alt 140 mennesker i Hertha og er en broget flok af børn, unge og voksne.

TIL SAGSBEHANDLERE

I Hertha betyder levefællesskabet, at vi hver især har vores egen bolig, men at vi er fælles om en række aktiviteter og ansvarsområder. Hertha huser tre bofællesskaber for voksne udviklingshæmmede, og landsbyens øvrige beboere bor i lejligheder og huse. I 2018 bor vi i alt 140 mennesker i Hertha og er en broget flok af børn, unge og voksne.

TILSYN

I Hertha betyder levefællesskabet, at vi hver især har vores egen bolig, men at vi er fælles om en række aktiviteter og ansvarsområder. Hertha huser tre bofællesskaber for voksne udviklingshæmmede, og landsbyens øvrige beboere bor i lejligheder og huse. I 2018 bor vi i alt 140 mennesker i Hertha og er en broget flok af børn, unge og voksne.

DOWNLOADS

I Hertha betyder levefællesskabet, at vi hver især har vores egen bolig, men at vi er fælles om en række aktiviteter og ansvarsområder. Hertha huser tre bofællesskaber for voksne udviklingshæmmede, og landsbyens øvrige beboere bor i lejligheder og huse. I 2018 bor vi i alt 140 mennesker i Hertha og er en broget flok af børn, unge og voksne.

Hertha Levefællesskab

Landsbyvænget 14

8464 Galten