TIL SAGSBEHANDLERE

Hertha Bofællesskaber og Værksteder er godkendt af Socialtilsyn Midt til at drive tilbud efter servicelovens §§ 85 og 103. Du kan se vores profil på Tilbudsportalen her.

Derudover er der nogle praktiske informationer:

Visitation

Ved ønske om optagelse i værksteder kan der rettes henvendelse til værkstedsleder Per Frederik Clauson-Kaas på mail per.clauson-kaas@hertha.dk eller tlf. 3840 3405.

Henvendelser om indflytning kan rettes til visitationsgruppen v/Majken Winther Haagensen på mail majken.haagensen@hertha.dk eller på tlf. 3840 3400. Der optages dog for tiden ikke til vores venteliste.

 

Takster, værksteder

Vi har tre takster, der afspejler kombinationen af værkstedsbrugerens funktionsniveau, mål i handleplanen og de valgte aktiviteter.

Der afregnes hhv. 50% ved deltagelse 1-2 dage ugentligt og 100% ved deltagelse 3-5 dage ugentligt. Der afregnes med dagstaksten x 365 dage årligt.

Transport afregnes særskilt, hvis HBV står for denne.

 

Takster, bostøtte

Al bostøtte gives i timer. Der afregnes kun for de timer, der leveres i samvær med beboeren. Eneste undtagelser er håndtering af beboerøkonomi, der varetages administrativt, visse sundhedsindsatser og visse former for pårørende-/netværksarbejde. Grundlaget for taksten beskrives i vores socialfaglige dokumentation, herunder VUM, Pædagogisk Beskrivelse, Handleplan, Sundhedsbeskrivelse, Værkstedsrapport og Ugeskema.

 

Opfølgningsmøder og dokumentation


Handlekommunen har forpligtelsen til at følge op på den socialfaglige indsats jf servicelovens §148. Kommunernes praksis er forskellig, men vi holder oftest møder med 1-2 års mellemrum og hvis det ellers er påkrævet. Læs om dokumentation af indsatsen som grundlag for opfølgning her (link til menuen om dokumentation).

Kontakt ansvarlig for dokumentation, Rasmus Aagaard på mail rasmus.aagaard@hertha.dk eller tlf. 2266 2774.

 

Afregning


HBV fakturerer iht. betalingsaftale med kommunen, og der afregnes månedsvis forud.

 

Opsigelse


Ydelser kan opsiges med en måneds varsel til ultimo indeværende måned.

 

Sikker post


Der kan sendes sikker post til sikkerpost@hertha.dk

Hertha Levefællesskab

Landsbyvænget 14

8464 Galten