TILSYN

Hertha Bofællesskaber og Værksteder er underlagt en række forskellige tilsyn. De skal hver især sikre, at vi overholder lovgivningen og vores forpligtelser på hvert område. Vi byder alle slags tilsyn velkommen, da vi ser dem som bidrag til vores arbejde med kvalitet og ordentlighed.

Her kan du se en liste over de tilsyn, vi er underlagt – med links til seneste rapporter, hvor det er relevant og muligt:

 

 Værksteder, alleBageriMejeriLandbrugGartneriMadordningBodelAdministrationSeneste rapport
SocialtilsynMidtx     xxLink
Arbejdstilsynetx     xxLink
Levnedsmiddelkontrollen xx  x  Link
Borgerrettet tilsyn (Handlekommunen)x     x  
Risikobaseret tilsyn (medicinhåndtering mv.)      x Link
Veterinærkontrollen   x    Link
Miljøtilsyn   x    Link
Socialøkonomisk virksomhedx      xLink
Økologikontrollen   xx   Link
Demeter-kontrollen   xx   Link
RYK (Indberetning af mælkeydelse mm.)   x    Link

Hertha Levefællesskab

Landsbyvænget 14

8464 Galten