VÆRKSTEDERNE

På værkstederne tager udviklingshæmmede del i et arbejde. Det understøtter begejstring og engagement at opleve, at det skabte kan anvendes og har et formål. Og værkstederne giver mulighed for mange forskellige typer funktioner og rytmer. Derfor er det også vigtigt, at man som medarbejder kan få øje på, hvad der er gavnligt for den enkelte, hvordan den enkelte kan opnå oplevelsen af at udføre et stykke meningsfyldt arbejde.

ARBEJDETS BETYDNING

De fleste beboere har på denne måde deres arbejdsplads der, hvor de bor. De tager ikke, som det ellers er sædvanligt, med et transportmiddel til arbejde. For enkelte beboere er det dog af stor værdi at have sin arbejdsplads andetsteds. Arbejder man der, hvor man bor, bruger man ikke så mange bevidsthedskræfter på at forholde sig til det, man skal i gang med, og man har nemmere ved at forbinde sig med det, man gør, og det formål det tjener. I de trygge og velkendte rammer har beboerne bevidsthed om, hvad de andre beboere laver, og hvor de er. Dette er ligeledes en styrke, når de skifter arbejdsområde.

Hertha Værksteder – mejeriet og bageriet – er omfattet af levnedsmiddelkontrollen. Det betyder, at de hygiejnemæssige forhold regelmæssigt kontrolleres og efter hvert kontrol besøg tildeles en smiley.

BAGERI

Der fremstilles brød og kager af høj kvalitet. Den ene halvdel sælges til Levefællesskabet, mens resten aftages af butikker og institutioner. I løbet af en måned produceres der, hvad der svarer til 2.000 – 3.000 brød fordelt på en mængde forskellige produkter.

MEJERI

Hver dag bliver køerne malket fra en moderne malkegrav, hvor der er plads til ni køer og der kan malkes tre køer ad gangen. Mælken løber direkte ind i Danmarks mindste, topmoderne mejeri.

GARTNERI

I gartneriet arbejder en gartner, som også er pædagog, og 3-5 udviklingshæmmede. Alt drives efter biodynamiske principper med kompost som gødning samt besprøjtninger med biodynamiske præparater. 

Gartneriet har i samarbejde med landbruget dyrket 3 tdr. land med grøntsager af snart sagt alle tænkelige slags. Som kunder i gartneriet er der nu 56 abonnenter (kunde-bonde), i alt 150 mennesker, som hver måned indbetaler et fast beløb, og som – så længe grøntsager haves – selv kan høste, hvad de har brug for.

LANDBRUG

Herthas biodynamiske landbrug er daglig arbejdsplads for 5-7 medarbejdere i beskyttet beskæftigelse. Herudover er vi også vært for unge i STU og andre der har behov for at få deres arbejdsevne prøvet. Det daglige arbejde består i pasning, malkning og fodring af dyrene, rensning af korn til såsæd og mel, markarbejde, vedligeholdelse af maskiner og bygninger samt fremstilling af brænde.

VÆVESTUE

Vævestuen var det først fungerende beskyttede værksted. Her arbejder dagligt 3-5 udviklingshæmmede og 1 pædagog/væver.

DRAMA/TEATER

En gang om ugen afbrydes værkstedsarbejdet et par timer for at øve drama. Her spilles musik, synges, laves teater og øves til årstidsfesterne. Eller der øves skuespil, som vi til tider rejser ud og optræder med.

KØKKEN & VASKERI

I køkkenet arbejdes der hver dag med at lave mad til de arbejdende i alle værkstederne og to gange om ugen vaskes alle de tekstiler, der bruges i de øvrige værksteder, samt privat tøj for de beboere, som har behov for hjælp til dette. 2 – 3 udviklingshæmmede arbejder i vaskeriet.

MAD I BØRNEHAVE

Et værksted i børnehaven Nordlyset i Herskind, hvor der dagligt produceres mad til ca. 100 personer. Al mad er økologisk/biodynamisk og laves fra bunden. Der arbejder 2-3 udviklingshæmmede sammen med 1 værkstedsassistent.

Hertha Levefællesskab

Landsbyvænget 14

8464 Galten