KØKKEN

Hver dag kl. 13 er der varm middagsmad på bordet i spisestuen i Herthahus og Burishus til 50-60 personer. De fleste beboere deltager på skift i ugens løb i køkkenarbejdet, der ligeledes varetages af forskellige medarbejdere i ugens løb. Der udvikles mange færdigheder: man oplever gartneriets, gårdens og bageriets produkter blive anvendt, og – ikke mindst – hører det med til at leve at kunne fremstille et måltid mad, at kunne forarbejde råvarer og at få udviklet syns- og lugtesans. De fleste af de anvendte fødevarer er økologiske eller biodynamiske. I al beskedenhed praler vi med at være ét af de bedste madsteder i Midtjylland.

VASKERI

Det at vaske er et stort og ansvarsfuldt arbejde, hvor ordentlighed og akkuratesse bliver udviklet. Her vaskes 2 gange om ugen alle de tekstiler, der bruges i de øvrige værksteder, samt privat tøj for de beboere, som har behov for hjælp til dette. 2 – 3 udviklingshæmmede arbejder i vaskeriet.

Hertha Levefællesskab

Landsbyvænget 14

8464 Galten