LEDIGE STILLINGER

Stillingsopslag til Hertha Bofællesskaber og Værksteder
Hertha Bofællesskaber og Værksteder søger 3 nye pædagogiske medarbejdere
og 1 medarbejder med sygeplejerskeuddannelse.
Vil du være med til at skabe en god hverdag sammen med beboerne i Hertha?
Er du pædagog og uddannet indenfor inden for Rudolf Steiners socialterapi
eller har erfaring med specialområdet, så hører vi gerne fra dig.
Hertha er et sted, hvor omvendt integration er en af ledetrådene. I Levefællesskabet bor ca. 150 mennesker, hvoraf 27 er beboere med specielle behov for omsorg. Det er beboere, som vi medarbejdere tager os af og skaber trygge rammer for, så de kan deltage med de forudsætninger hver især har, dels i arbejdet på de beskyttede værksteder og dels i det sociale og kulturelle liv i Levefællesskabet.
Det kan du læse mere om her, sammen med vores værdigrundlag:
https://www.hertha.dk/at-bo-i-hertha/idegrundlag/ 
Vi ønsker, at du forholder dig til vores værdigrundlag i din ansøgning.
Stillinger:
Til en lille nyoprettet enhed til 4 beboere søger vi:
1 medarbejder på 25 timer
1 medarbejder i delt stilling med sygeplejerskeuddannelse, der vil varetage
opgaver med medicin, visse lægebesøg og sørge for at vi overholder gældende
lovgivning i forhold til Patientsikkerhedsstyrelsen. Dvs. 10 timer i
sygeplejerske funktion og 20 timer i bofællesskabet.
I vores større bofællesskab Herthahus med 9 beboere søger vi:
1 medarbejder på 25 timer
1 medarbejder på 30 timer
Den ene af disse stillinger vil have vagter både i den mindre og i den større
enhed.
Fælles for alle stillinger er, at der mulighed at supplere timetallet op med vikarvagter.
Din profil:
Du kan arbejde selvstændigt og trives med at arbejde alene
Du er villig til at indgå og tage ansvar i en mindre bo-enhed
Du kan stå roligt i konfliktsituationer
Du har stor tålmodighed
Du har humor og godt humør
Du er ansvarlig og indstillet på at være fleksibel
Du trives med skiftende arbejdstider, aften-, og weekend arbejde, og at du
kan deltage i beboernes ferierejser med de andre bo-enheder.
Vi tilbyder:
Et antroposofisk inspireret miljø
Et spændende og fleksibelt arbejdsmiljø med ca. 40 kolleger
Mulighed for og forventning til medindflydelse og medansvar
Flad ledelsesstruktur
Løn efter overenskomst med SL; Socialpædagogernes Landsforbund
Ansøgning sendes til:
Hertha Bofællesskaber og Værksteder, att.: Diana Kroon
Landsbyvænget 14, 8464 Galten
Eller på mail: diana.kroon@hertha.dk
Ansøgningsfrist:
Torsdag den 29.8 kl. 12!
Samtaler:
Forventes gennemført mandag den 2.9 og onsdag den 4.9 mellem kl 14-19.
Tiltrædelse:
1.10 eller 1.11 eller snarest derefter.
Yderligere oplysninger www.hertha.dk eller send en mail til:
diana.kroon@hertha.dk

Hertha Levefællesskab

Landsbyvænget 14

8464 Galten