HERTHAS HISTORIE

I august 1987 samledes en gruppe på 40 mennesker på initiativ af foreningen Hertha. Opgaven, som gruppen samledes om, var at gennemarbejde en vision for, hvordan voksne udviklingshæmmede kunne gives et optimalt liv i et fællesskab med såkaldt normale. Foreningen Hertha havde gennem ca. 10 år arbejdet i det midtjyske område med at etablere en skole i form af dagtilbud for udviklingshæmmede ud fra Rudolf Steiners menneskesyn.

Gruppen havde rødder i kollektivbevægelser, i biodynamisk landbrug, i ungdomsoprør, i økologiske tiltag og i arbejdet med udviklingshæmmede. En del var engagerede i forskellige antroposofiske initiativer. Gruppen mødtes gennem godt 7 år en lørdag hver måned, og det stod hurtigt klart, at et godt liv for de voksne udviklingshæmmede også måtte indbefatte overvejelser om et godt liv for os såkaldt normale. Efter flere års arbejde – og efter at have gennemarbejdet de fleste aspekter af den menneskelige væren – formulerede gruppen i 1994 sin vision: Et Levefællesskab med voksne udviklingshæmmede, baseret på Rudolf Steiners menneskesyn.

Første spadestik til Hertha Levefællesskab blev taget i 1995 og første indflytning i 1996. Her i 2023, 27 år efter den første indflytning, bor vi 150 mennesker her, hvoraf 27 er voksne udviklingshæmmede.

Visionen var, at en landsby skulle være den ydre ramme omkring ca. 150 landsbybeboeres liv. Vores mål var at skabe et socialt grundlag, som i hverdagen kunne give plads for et fælles liv med en gruppe på ca. 30 udviklingshæmmede.

Den første tænkte grundtanke i initiativet var at forsøge at gennemføre en ønsket og gensidig integration. De, der flytter til en sådan social sammenhæng, må i større eller mindre omfang være villige til at stå ved siden af hinanden og støtte hinanden.

Vi tror på, at et sådant fællesskab mellem grupper, der fungerer på samfundets almindelige betingelser, og grupper, der har brug for omsorg og særlig opmærksomhed, forøger begge gruppers livskvalitet. En sameksistens til begges fordel og glæde. Et eksperiment med integration som overskrift.

Læs mere om idégrundlaget for Hertha Levefællesskab her.

Hertha Levefællesskab

Landsbyvænget 14

8464 Galten