FÆLLESSKABET

I Hertha er vi fælles om mange aktiviteter og arbejdsområder samtidig med at vi vægter den enkeltes frihed højt. Vi har fællesspisning, årstidsfester, fælles arbejdsdage og meget mere. Alle kan tage initiativ til en aktivitet eller et projekt der enten rummer alle eller specifikke grupper i fællesskabet. Det kan fx være korsang, læsegrupper, småbørnsfamiliespisning eller lignende.

FÆLLESHUSET

I og omkring fælleshuset foregår mange fælles aktiviteter. Det er bl.a. her der afholdes suppeaftener, hvor en gruppe laver mad flere gange om året. Der holdes foredrag og møder. Nogle af værkstedsgrupperne spiser pausebrød og frokost. Småbørnefamilierne mødes en gang om ugen til fællesspisning. Ved fælleshuset er desuden et stort udeareal med siddepladser, pizzaovn, hvor spontante såvel som planlagte sammenkomster finder sted.

FÆLLESSPISNING

Der er fællesspisning to gange om måneden for alle der har lyst til at være med. Det er både beboere i bofællesskaberne og Herthas øvrige beboere, der deltager. Alle har en opgave, så man skiftes til at lave mad, vaske op osv.

ÅRSTIDSfESTER

I Hertha fejrer vi sammen årstiderne både i det store og det små. De store begivenheder er Majmarked og Høstmarked, som er åbne for alle. I hverdagen har vi også en række arrangementer som er åbne for alle Herthas borgere. Bl.a. Sankthans, adventsspiral og adventslabyrint, Luciafest m.m.

ARBEJDSDAGE

Omkring fire gange om året afholdes fælles arbejdsdage, hvor vi i fællesskab arbejder på Herthas fælles ting. Dette kan bl.a. være udearealerne, legepladsen, bygninger så som stalden, fælleshuset eller lignende. 

LØRDAGSCAFE

Lørdagscafé er Hertha Levefællesskabs åbent hus arrangement, som afholdes flere gange om året. Kom og hør mere om Hertha, og mød os der bor her!

 

I 2020 finder Lørdagscafé sted kl. 14-16.30 på følgende dage:

1. februar

Mere info følger…

Hertha Levefællesskab

Landsbyvænget 14

8464 Galten