FÆLLESLEDELSEN

Fællesledelsen er levefællesskabets grundejer- og borgerforening med ansvar for de forpligtelser, der bl.a. er formuleret i lokalplanen. Alle der flytter ind i levefællesskabet betaler et bidrag til denne forening til vedligeholdelse af fællesarealer m.m.
 
Fællesledelsen består af 7 medlemmer og 2 suppleanter. Fællesledelsen holder møde hver anden uge, hvor initiativer i Levefællesskabet koordineres, og hvor der træffes beslutninger på Levefællesskabets vegne. Alle vigtige beslutninger skal forud være drøftet godt og grundigt på Landsbymødet.
 
Download fællesledelsen vedtægter her.

Hertha Levefællesskab

Landsbyvænget 14

8464 Galten