LANDSBYMØDET

Landsbymødet er et forum for alle voksne beboere i Hertha Levefællesskab og øvrige med tilknytning til Hertha. Her drøftes og bearbejdes alle overordnede emner, og der orienteres om igangværende initiativer og mandatgruppers arbejde. Landsbymødet træffer ikke beslutninger, men tilkendegiver synspunkter og foretager indstillinger til Fællesledelsen.

Der afholdes 6-8 Landsbymøder hvert år, og på mødet i april vælges medlemmer til Fællesledelsen og Fondsbestyrelsen. Stemmeberettigede til dette valg er beboere med folkeregisteradresse i Levefællesskabet og – efter skriftlig ansøgning – også andre interesserede og involverede personer.

Landsbymødet har egen vedtægt og et sekretariat tager sig af opgaverne i forbindelse med møderne

 

Hertha Levefællesskab

Landsbyvænget 14

8464 Galten