BOFÆLLESKABERNE

Hertha Bofællesskaber består af 26 beskyttede boliger for udviklingshæmmede voksne personer, der er en del af Hertha Levefællesskab. Boligerne er fordelt i 3 bofællesskaber og 5 selvstændige lejligheder. Sammen med de beskyttede værksteder udgør Hertha Bofællesskaber og Værksteder en selvejende institution og en registreret socialøkonomisk virksomhed, som leverer et helhedstilbud ud fra Servicelovens §85 (støtte i egen bolig) og §103 (beskyttet beskæftigelse).

OM TILBUDDET

Hertha Bofællesskaber og Værksteder blev etableret i 1996 som tilbud til voksne udviklingshæmmede med baggrund i Rudolf Steiners filosofi og menneskesyn, antroposofien.

De udviklingshæmmede bor i tre bofællesskaber som en del af Hertha Levefællesskab. Nogle brugere af værkstederne bor desuden andre steder og kommer dagligt til Hertha for at arbejde. 

VÆRKSTEDERNE

På værkstederne tager udviklingshæmmede del i et arbejde. Det understøtter begejstring og engagement at opleve, at det skabte kan anvendes og har et formål. Og værkstederne giver mulighed for mange forskellige typer funktioner og rytmer.

MEDARBEJDERE

Hertha Bofællesskaber og Værksteder har 36 medarbejdere fordelt på fastansatte og vikarer. Nogle medarbejdere bor i Hertha og andre bor udenfor Hertha. Alle medarbejdere kommer fra forskellige baggrunde og bidrager hver især med deres særlige kompetencer.

BESTYRELSE & VEDTÆGTER

Bestyrelsen varetager det overordnede ansvar for at HBVs formål opfyldes, for HBVs økonomi, faglighed og kvalitet af tilbuddet og HBVs videreudvikling og konsolidering. Bestyrelsen arbejder deusden for at HBV drives efter gældende lovgivning og for at der foreligger en organisationsplan der fastsætter opgavefordelingen mellem bestyrelse og ledelsesgruppe.

DOKUMENTATION

I Hertha Bofællesskaber og Værksteder dokumenterer vi løbende vores arbejde. Formålet med den socialfaglige dokumentation er bl.a. at skabe grundlaget for ekstern finansiering af indholdet i vores tilbud. Vi bruger desuden dokumentation indadtil for at skabe grundlag for evaluering, vidensdeling og kvalitetssikring af vores tilbud.

Hertha Levefællesskab

Landsbyvænget 14

8464 Galten