FÆLLESSKABET

I Hertha er vi fælles om mange aktiviteter og arbejdsområder samtidig med at vi vægter den enkeltes frihed højt. Hver enkel borger i Hertha bidrager med det de kan og vil på et givent tidspunkt i livet. Vi har fællesspisning, årstidsfester, fælles arbejdsdage og meget mere. Alle kan tage initiativ til en aktivitet eller et projekt der enten rummer alle eller specifikke grupper i fællesskabet. Det kan fx være korsang, læsegrupper, småbørnsfamiliespisning eller lignende.

IDÉGRUNDLAG

Begrebet ’omvendt integration’ er den bærende grundtanke i Hertha Levefællesskab. Vi tror på, at et sådant fællesskab mellem grupper, der fungerer på samfundets almindelige betingelser, og grupper, der har brug for omsorg og særlig opmærksomhed, forøger begge gruppers livskvalitet. En sameksistens til begges fordel og glæde. Et eksperiment med integration som overskrift.

HERTHAS HISTORIE

I august 1987 samledes en gruppe på 40 mennesker på initiativ af foreningen Hertha. Opgaven, som gruppen samledes om, var at gennemarbejde en vision for, hvordan voksne udviklingshæmmede kunne gives et optimalt liv i et fællesskab med såkaldt normale. 

INDFLYTNING

I Hertha kan man både bo i lejebolig, ejerbolig og som udviklingshæmmet i et af bofællesskaberne. Se her hvem du kan kontakte vedr. forskellige boligformer i Hertha.

NYHEDER

I Hertha har vi jævnligt åbne arrangementer, bl.a. høstfest, skuespil og lørdagscafé. Læs mere om aktuelle tiltag eller begivenheder her. Du kan også følge os på Facebook, hvor vi løbende fortæller om små og store begivenheder fra hverdagen i Hertha.

Hertha Levefællesskab

Landsbyvænget 14

8464 Galten