KONTAKT

Besøg i Hertha
Skriv vedr. “Gæster” og oplys om antal og formål til:
hertha@hertha.dk

Hertha Støtteforening
v/ Helle Hansen
4095 7327
helleh1941@gmail.com

Landsbyfonden
(www.landsbyfonden.dk)
v/ Kennert Nielsen
mobil 61362741 mandag til torsdag 8 til 16
landsbyfonden@gmail.com

Indflytning i almindelige lejeboliger
v/ Ventelistegruppen
hertha.venteliste@gmail.com

Redaktør af Tante Hertha
Allan Elm
4089 0383
tante@hertha.dk

Redaktionsgruppen: Ole Wadsholt, Per Clauson-Kaas, Helle Hansen, Anne-Lene Jappe

Hertha Bofællesskaber og Værksteder (HBV)
Landsbyvænget 14, 8464 Galten
Tlf.: 3840 3401
Kontakt HBV her