LANDSBYFONDEN

Landsbyfonden er en almennyttig, erhvervsdrivende fond. Fonden ejer jorden og de faciliteter, som er de udviklingshæmmedes arbejdsplads, og derudover bofællesskabets huse og en del almindelige lejeboliger.

En stor del af Landsbyfondens kapital er tilvejebragt som gaver fra fonde og fra private. Andre dele er fremkommet gennem salg af byggemodnede grunde til private huse. Ca. halvdelen af landsbyens værdier er privatejede – resten er ejet af Landsbyfonden.

Fonden administreres af en bestyrelse og står til ansvar for sine dispositioner over for civildirektoratet og skattemyndighederne.

Bestyrelsen består af:

  • 2 medlemmer valgt på Landsbymødet,
  • 2 valgt af Hertha Støtteforening,
  • 1 udpeget af Antroposofisk Selskab samt
  • 1 kommunal repræsentant, hvis kommunen ønsker en sådan.

Fonden har ansat en pedel, en forretningsfører og en bogholder.

I det organisatoriske arbejde i Hertha varetager Landsbyfonden, ud fra sin formålsparagraf, de spørgsmål, der har at gøre med køb, salg og øvrige dispositioner af fællesejet. Landsbyfonden indgår her i tæt samarbejde med både Landsbymødet, Fællesledelsen og Hertha Bofællesskab og Værksteder om at finde de rigtige løsninger, som kan imødekomme Levefællesskabets behov.

Hertha Levefællesskab

Landsbyvænget 14

8464 Galten