HERTHA STØTTEFORENING

Hertha Støtteforening er stiftet i 1982 af de ildsjæle som fik idéen til at oprette levefællesskabet. Støtteforeningen var første skridt til en formalisering af arbejdet henimod virkeliggørelse af visionen, som initiativgruppen havde formuleret.

Støtteforeningen tog derefter initiativ til at oprette en fond – kaldet Landsbyfonden som skulle finansiere, opføre og drive de nødvendige bygninger for stedets aktiviteter. En af støtteforeningens vigtigste funktioner er således, at den med sine medlemmer er det juridiske grundlag for Landsbyfonden.

 

 

Foreningen har ca. 300 medlemmer. De, der bor i Hertha Levefællesskab, er alle medlemmer, ligesom beboernes forældre, medarbejderne i Bofællesskabet og alle, der står på venteliste til at bo i Hertha, er det. Herudover er der – spredt over hele landet – medlemmer, som blot støtter op om Herthas idé.

 

Hertha Støtteforening er et af Levefællesskabets vigtigste kommunikationsorganer til omverdenen. 4 gange årligt udsendes til medlemmerne meddelelser om livets gang i Levefællesskabet med bl.a indbydelse til åbne arrangementer.

Kontingentet er 140 kr./år.

Hertha Levefællesskab

Landsbyvænget 14

8464 Galten