HERTHA STØTTEFORENING

Hertha Støtteforening er stiftet i 1982 af de ildsjæle som fik idéen til at oprette levefællesskabet. Støtteforeningen var første skridt til en formalisering af arbejdet henimod virkeliggørelse af visionen, som initiativgruppen havde formuleret. Støtteforeningen tog derefter initiativ til at oprette en fond – kaldet Landsbyfonden som skulle finansiere, opføre og drive de nødvendige bygninger for stedets aktiviteter.

En af støtteforeningens vigtigste funktioner er således, at den med sine medlemmer er det juridiske grundlag for Landsbyfonden. Foreningen har ca. 300 medlemmer. De, der bor i Hertha Levefællesskab, er alle medlemmer, ligesom beboernes forældre, medarbejderne i Bofællesskabet og alle, der står på venteliste til at bo i Hertha, er det. Herudover er der – spredt over hele landet – medlemmer, som blot støtter op om Herthas idé.

Hertha Støtteforening er et af Levefællesskabets vigtigste kommunikationsorganer til omverdenen. 4 gange årligt udsendes til medlemmerne meddelelser om livets gang i Levefællesskabet med bl.a indbydelse til åbne arrangementer. Indmeldelse foregår ved, at man sender navn, postadresse, mailadresse og telefonnummer til: Helle Hansen, Landsbyvænget 12, 8464 Galten eller det mailes til Helle på hellehansen@gefbermail.dk.

Kontingentet er enten 140 kr. eller 265 kr. årligt – du/I bestemmer selv.
– Når du betaler 140 kr., er 20 kr. heraf en gave til Landsbyfonden.
– Når du betaler 265 kr., er 200 kr. heraf en gave til Landsbyfonden.

Når mindst 100 personer om året giver en gave på mindst 200 kr. bevarer Fonden sin godkendelse som almennyttig fond efter ligningslovens § 8A. Hermed kan Fonden give skattefradrag for modtagne gaver (kræver at cpr. nr. oplyses), og Fonden er med i en ordning, som giver delvis momskompensation. Oplyser du dit personnummer, vil vi indberette gaven til SKAT.

Der er 4 muligheder for betaling af kontingentet:
1. Overfør beløbet til konto: 9385 – 1110124666
2. Betal med indbetalingskort (hvis du har fået et)
3. Med MobilePay til nummer: 56792 (Displayet vil vise: Hertha Støtteforening)
4. Med kontanter til Helle eller Tommy i Hertha

– – Husk altid at skrive navn (og adresse), når du indbetaler – –

Hertha Levefællesskab

Landsbyvænget 14

8464 Galten