I Hertha Levefællesskab bor voksne udviklingshæmmede og “almindelige” familier, pensionerede og enlige i et tæt og givende naboskab. Vi kalder det omvendt integration.

LEVEFÆLLESSKAB

I Hertha betyder levefællesskabet, at vi hver især har vores egen bolig, men at vi er fælles om en række aktiviteter og ansvarsområder. Hertha huser tre bofællesskaber for voksne udviklingshæmmede, og landsbyens øvrige beboere bor i lejligheder og huse. I 2021 bor vi i alt 150 mennesker i Hertha og er en broget flok af børn, unge og voksne.

Afspil video
Afspil video

NYHEDER

I Hertha har vi jævnligt åbne arrangementer, bl.a. høstfest, skuespil og lørdagscafé. Læs mere om aktuelle tiltag eller begivenheder her. Du kan også følge os på Facebook, hvor vi løbende fortæller om små og store begivenheder fra hverdagen i Hertha.

IDÉGRUNDLAG

Levefællesskabet er baseret på, at “almindelige” mennesker vælger at bo i et tæt og givende naboskab med voksne udviklingshæmmede mennesker.  Vi kalder det omvendt integration. Levefællesskabet er inspireret af Rudolf Steiners pædagogiske og sociale impulser, og vi vægter social parathed, bæredygtighed og det enkelte menneskes frihed højt.

ORGANISATION

I Hertha agerer flere parter:

Hertha Bofællesskaber og Værksteder, 
som varetager det daglige pædagogiske arbejde omkring de udviklingshæmmede og værkstederne.

Hertha Støtteforening,
som blev etableret i 1982 og er grundlaget for hele Herthas eksistens.

Landsbyfonden,
som har været med til at skabe de fysiske rammer for Hertha: opført boliger & værksteder.

Fællesledelsen,
som er det lokale byråd og grundejerforening.

Hertha Levefællesskab

Landsbyvænget 14

8464 Galten